Doučme se...

Obsah kurzu

Přípravné kurzy na střední školy a gymnázia

Příprava na přijímací zkoušky středních škol obsahuje český jazyk a matematiku, které se pravidelně střídají.

  • Studenti si procvičí veškerou potřebnou látku k přijímacím zkouškám.
  • Doučí se, co se během školních hodin nestihlo probrat nebo čemu neporozuměli.
  • Studenti si budou zkoušet v testech strategii řešení jednotlivých úloh.
  • Ke každému žáku bude přistupováno individuálně.

Kurzu se mohou zúčastnit i děti, které si chtějí vylepšit známku z matematiky a češtiny nebo si pouze procvičit učivo 9. ročníku a celého druhého stupně.

Cílem našeho kurzu je připravit Vaše děti k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.

Přihláška:

Kontakt:

Mám zájem o:
Přípravný kurz na gymnázia a střední školy – PRAHA:

Mám zájem o:
Přípravný kurz na gymnázia a střední školy – MĚLNÍK: