Doučme se...

Obsah kurzu

Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia

Příprava na přijímací zkoušky osmiletého gymnázia obsahuje český jazyk a matematiku, které se pravidelně střídají.

Český jazyk:

 • didaktický test
 • rozbor didaktického testu s vysvětlením – individuální přístup je zajištěn
 • diktát, rozbor literárních textů
 • procvičení potřebného učiva
 • strategie řešení jednotlivých typů úloh

Matematika:

 • didaktický test
 • rozbor didaktického testu s vysvětlením – individuální přístup je zajištěn
 • procvičování látky 5. ročníku, která je předmětem testování
 • strategie řešení jednotlivých typů úloh

Kurzu se mohou zúčastnit i děti, které si chtějí vylepšit známku z matematiky a češtiny nebo si pouze procvičit učivo 5. ročníku.

Cílem našeho kurzu je připravit Vaše děti k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.

Přípravné kurzy na střední školy

Příprava na přijímací zkoušky středních škol obsahuje český jazyk a matematiku, které se pravidelně střídají.

 • Studenti si procvičí veškerou potřebnou látku k přijímacím zkouškám.
 • Doučí se, co se během školních hodin nestihlo probrat nebo čemu neporozuměli.
 • Studenti si budou zkoušet v testech strategii řešení jednotlivých úloh.
 • Ke každému žáku bude přistupováno individuálně.

Kurzu se mohou zúčastnit i děti, které si chtějí vylepšit známku z matematiky a češtiny nebo si pouze procvičit učivo 9. ročníku a celého druhého stupně.

Cílem našeho kurzu je připravit Vaše děti k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.

Přihláška:

Kontakt:

Mám zájem o:
Přípravný kurz na osmiletá gymnázia:

Mám zájem o:
Přípravný kurz na střední školy: